Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň täze edara binasy

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň täze edara binasy


Aşgabat / Türkmenistan
Gurluşygyň umumy meýdany: 7 850 m²
Işiň görnüşi: Elektrik taslama we Elektrogurnama
Elektrik kuwwaty: 2x1000 kWA, 10 kW
Tamamlanan senesi: 2016 ý.