Sertifikalar


Elektrik sisteminde çalışma yapmak üzere lisansa yönelik faaliyet türleri.

kod 71.11
sadece 35 kV'a kadar elektrik tesisatının projelendirilmesi ve uygulanması.Elektrik sisteminde çalışma yapmak üzere lisansa yönelik faaliyet türleri.

kod 42.22
Uzun mesafelerde 0,4-35 kV'a kadar elektrik havayı hatlarının çekilmeği. Kentsel elektrik havayı hatlarının çekilmeği.
kod 43.21
0.4-35 kV'a kadar elektrik tesisatı işleri.İletişim hizmetleri üzerinde çalışma yapmak üzere lisansa yönelik faaliyet türleri.

33.14 kodundan
İletişim sistemlerin, iletişim hatların, telefon tesisatının, data network sistemlerin ve ayrıca şube telefon santrallerin sadece teknik bakım, kurulum (ayarlama, programlama ve yeniden programlama), yenileme üzerinde çalışmalar.
42.2 kodundan
İletişim sistemlerin, iletişim hatların, haberleşme, telefon tesisatının ve data network sistemlerinin inşaati, yenileme ve kurumu üzerinde çalışmalar.
42.22 kodundan
Endüstri mühendisliği yapılarının yapımını göz önünde bulundurarak, sadece iletişim sistemlerinin, iletişim hatlarının, haberleşme, telefon tesisatlarının ve data network sistemlerinin yapımı, yenileme ve kurulumu üzerinde çalışmalar.
43.21 kodundan
Telekomünikasyon sistemlerin, radyo-televizyon antenleri ve diğer iletişim tesisatlarının kurulumu, yenileme, tesisi (ayarlama, programlama ve yeniden programlama) üzerinde çalışmalar.Yangın güvenliğini üzerinde çalışma yapmak üzere lisansa yönelik faaliyet türleri.

33.14.90 kodundan:
Yalnızca yangın meydana geldiği yeri belirleyen, ses uyarı (sinyal) ekipmanların ve otomatik sistemin onarım işleri.
43.21 kodundan:
Sadece bina ve inşaat tesislerinde otomatik yangın ihbar sisteminin kurulum işleri.
71.11 kodundan:
Yangın ihbar tesisatının, ses uyarı (sinyal) ekipmanların ve otomatik sistemin projesinin hazirlanması.