RİSK ARAŞTIRMASI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

RİSK ARAŞTIRMASI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Güneşli Vatan şirketi, üstlendiği bütün işlerde projeye iştirak eden mühendislerine önceden onaylatılmış yöntemleri özetlemekte ve sahada bütün işleri bu yöntemlere göre yürütmekte hem de takibini yapmaktadır.

PROJE ÖN RISK ARAŞTIRMASI
Çalışma yöntemlerinin yanı sıra projeye başlamadan evvel onaya verilecek ve bilinen montaj riskleri ve Müşteri veya saha denetimi sırasında gösterilecek olan riskler hakkında risk, analizi yapılmaktadır. 

İŞYERİ RİSK ARAŞTIRMASI
Önceden onaylanmış evraklarda kapsanmamış ve indirgenmesi talep edilen ilave riskler olan saha işleri başlamasında veya devamında yapılacaktır.