Aydınlatma

Aydınlatma

Güneşli Vatan enerji yönetimi için akıllı aydınlatma sistemleri ve ofis ve sanayi aydınlatma çözümleri gibi enerji yönetimi veya alan ışıklandırmaya amaçlanmış özel çözümleri sağlamaktadır. Bunların müşteri tarafından temin edilecek olan CAD çizimlerine planlanmasını, tasarımını, uygulanmasını ve aydınlatma hesaplamalarını yaparak sonuçlarını 3D olarak ve yerinde renkli görünümleri üzerinden gösterebilmektedir. Aydınlatma dağıtımını ve diğer aydınlatma kontrollerini ve müşterilere seçenek ve sonuç şemasını görebilme imkanını sağlamak için çalışmaları beraberinde sağlayabilmektedir. Güneşli Vatan müşterilerine sunum yapmak için kullanılan birkaç yazılım sistemleri ile hazırlanan sonuçları ve aydınlatma şemalarını hazırlayıp, kaliteli A0 renkli plotter baskı haline getirerek sunmaktadır.