Elektrogözegçilik we barlag işleri

Elektrik gözegçiligi we barlagy

“Güneşli Watan” HJ tapgyrlaýyn energogözegçilik we barlag işlerini, durnukly kabel geçiriji shemalary, elektrik enjamlary we desgalaryň ýörite barlagyny öz içine almak bilen toplumlaýyn energogözegçilik we barlag hyzmatlaryny hödürleýär. Energogözegçilik we barlag işleri kompanýanyň baý kwalifikasiýaly we tejribeli inženerleri tarapyndan ulgam doly işe goýberilmezden ussatlyk bilen amala aşyrylýar.