Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň 12 gatly ýaşaýyş jaý binasy

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň 12 gatly ýaşaýyş jaý binasy


Aşgabat / Türkmenistan
Gurluşygyň umumy meýdany: 19 750 m²
Işiň görnüşi: Elektrik taslama we Elektrogurnama
Elektrik kuwwaty: 2x1250 kWA, 10 kW
Tamamlanan senesi: 2015 ý.