Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Gorag müdirligi binasy

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Gorag müdirligi binasy


Aşgabat / Türkmenistan
Gurluşygyň umumy meýdany: 12 500 m²
Işiň görnüşi: Elektrik taslama we Elektrogurnama
Elektrik kuwwaty: 2x1250 kWA, 10 kW
Tamamlanan senesi: 2015 ý.