Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň karting ýaryşlaryny geçirmek üçin sport toplumy

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň karting ýaryşlaryny geçirmek üçin sport toplumy


Aşgabat / Türkmenistan
Gurluşygyň umumy meýdany: 88 216 m²
Işiň görnüşi: Elektrik taslama we Elektrogurnama
Elektrik kuwwaty: 2x1600 kWA, 10 kW
Tamamlanan senesi: 2013 ý.