Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň buzly hokkeý binasy

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň buzly hokkeý binasy


Aşgabat / Türkmenistan
Gurluşygyň umumy meýdany: 11 985 m²
Işiň görnüşi: Elektrik taslama we Elektrogurnama
Elektrik kuwwaty: 2x2500 kWA, 10 kW Tamamlanan senesi: 2014 ý.