Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynyň köpugurly söwda bazary

Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynyň köpugurly söwda bazary


Daşoguz / Türkmenistan
Gurluşygyň umumy meýdany: 50 000 m²
Işiň görnüşi: Elektrik taslama we Elektrogurnama
Elektrik kuwwaty: 4x2500 kWA, 10 kW
Tamamlanan senesi: 2014 ý.