Türkmenistanyň Jemagat hojalygy institutynyň binalar we desgalar toplumy

Türkmenistanyň Jemagat hojalygy institutynyň binalar we desgalar toplumy


Aşgabat / Türkmenistan
Gurluşygyň umumy meýdany: 100 000 m²
Işiň görnüşi: Elektrik taslama we Elektrogurnama
Elektrik kuwwaty: 8x1600 kWA, 10 kW
Tamamlanan senesi: 2017 ý.