Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň işgärleri üçin döwrebap ýaşaýyş jaý we medeni-hyzmatly binalar toplumy

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň işgärleri üçin döwrebap ýaşaýyş jaý we medeni-hyzmatly binalar toplumy


Aşgabat / Türkmenistan
Gurluşygyň umumy meýdany: 130 000 m²
Işiň görnüşi: Elektrik taslama we Elektrogurnama
Elektrik kuwwaty: 6x2000 kWA, 4x1600 kWA, 10 kW
Tamamlanan senesi: 2011 ý.